نام کتاب : بی قسم - کتابهای دفاع مقدس

بازدیدها(302)
0
نام کتاب : بی قسم

نام کتاب : بی قسم

قیمت :

نام کتاب : بی قسم :
در این کتاب راه رسم و زندگی
سردار شهید حاج موسی رضا زاده
به روایت سرکار خانم آرزو مهبودی
وبا حمایت کنگره سرداران و 15000 شهید استان فارس
به رشته تحریر در آمده است.
مردی که در طول عمر خود در آرزوی شهادت سوخت
و جز رایحه خدمت چیزی در سر نداشت.

    نظرات

    هیچ نظری برای این کالا ثبت نگردیده است