پدر شهیدان شبانپور

عاشورییان مرودشت

حاج علی شبانپور که سه فرزنو دلاور خود را هدیه نمود ودو فرزند دیگر نیز دائما در جبهه های حق علیه باطل حضور داشتند روحش شادویادش گرامی

****************************************************************************************** * تو جمعی بودیم که پدر بی دلیل شروع کرد به ذکر صلوات و اشک ریختن. * * دو سه روز بعد خبر شهادت حمید سومین پسر شهیدش آمد. * * می گفت نطفه حمید بسته نشده بود که احساس کردم نور سبزی وارد دهانم شد * * و بی اختیار شروع کردم به فرستادن صلوات. * * چند روز پیش همان نور از دهانم خارج شد یقین کردم حمید هم شهید شد. * * هدیه به شهید حمیدشبان پور صلوات * * شهید حمید شبانپور * * تولد: 1337- مرودشت، عشایر باصری * * سمت: معاون گردان حضرت زینب(س) – لشکر 19 فجر * * شهادت: 9/12/1363 – سومار * * * هدیه به شهیدان گرانقدر شبان پور ورح پدر بزرگوارشان صلوات * * * *****************************************************************************************

0 ریال