شهید مجید رشیدی

عاشورییان مرودشت

سردار شهید مجید رشیدی کوچی نام پدر شنبه علی شماره شناسنامه 3 تاریخ تولد 31/3/1337 محل تولد فارس-مرودشت-عشایر متأهل * تعداد فرزندان 2 میزان تحصیلات پنجم ابتدایی شغل :پاسدار مسئولیت در جبهه فرمانده گردان-قاسم بن الحسن(ع) محل شهادت مهران-رودخانه میمه- قدس 3 16 کیفیت شهادت جنگ تحمیلی تاریخ شهادت 20/4/1364 یگان اعزامی سپاه محل دفن فارس- گلزار شهداء مرودشت نحوه شهادت تیر مستقیم- سینه برادر شهید کریم رشیدی زندگینامه سردار شهید مجید رشیدی خرداد ماه 1338 سیاه چادرهای ایل در اسپند سوز تولد غیرتمند ـ مرد دیگری عطرافشان بود . در نسیم رهای دشت بوی میلاد مجید با بوی كندر عود در هم آمیخته و ایل یكپارچه هلهله و شور شد . زنان اسپند بر آتش ریختند و مردان قربانی كردند چرا كه یك شهید ایلیاتی دیگر متولد شده بود . مجید هنوز راه رفتن را نیاموخته بود كه خود را بر گردة اسبی رهوار یافت و هنوز انگشتانش گیسوان مادر را مشت می كرد كه ماشة برنو را زیر انگشتش حس كرد . شهید مجید رشیدی در چنین حال و هوایی پرورش یافت و پس از گذراندن دوران كودكی راهی مدرسه شد . وی تحصیلات خویش را با موفقیت پشت سر گذاشت و از آنجا كه بر اثر فقر مالی قادر به ادامة تحصیل در مقطع راهنمایی نبود به ناچار روزها به كارمشغول شد و شبها در مشقهای شبانه ، قلم را با دستهای پر پینه اش آشنا كرد . سال 1360 با پیچیدن صدای ساز و دهل در كوهستان ، خبر عیش مجید همه جا را پر كرد ؛ چه شب با شكوهی ! میراث این پیوند جاودان دو پسر است كه مردانگی را از پدر ارث برده اند و اینك سلاح فرو افتادة او را در كف دارند . جنگ تحمیلی آغاز دلتنگیهای مردی بود كه سالیان عزیزی از عمر خود را در جهاد مبارزه گذرانده بود . مجید با شور و حالی وصف ناپذیر به یادمان دیروزهای شال و آرخلق ، لباس رزم پوشید و راهی سرزمینهای اشراق گردید . سهم او را از آن همه جنوب ، شبهای شرجی عملیاتهای ثامن الائمه ، طریق القدس ، فتح المبین ، بیت المقدس ، رمضان ، محرم ، خیبر ، والفجر 2 و بدر بود . حالا دیگر خیلی ها او را به عنوان معاون گردان می شناختند . معاون گردان حضرت قاسم ( ع ) و همنشین او در این همه حماسه ، زخمهای شروه اندوهی بود كه گلوله های دشمن بر پیكر مطهر او وارد ساختند . شش بار مجروحیت از نواحی مختلف بدن ، كارنامة روشنی از جانبازی اوست . و سرانجام لحظة بدرود فرا رسید . این ایلیاتی صبور پس از عمری مشتاقی و مهجوری در تاریخ 19 تیر ماه 1364 در تپه های میمك در غرب ‹‹ دهلران ›› به خیل سرو قامتان همیشة تاریخ پیوست و با فرو افتادن این شكوه سبز از زین حماسه ، غربت پنج سالة او آغاز گردید . پیكر مطهر شهید مجید رشیدی سالها در دیار غربت و در زیر آفتاب و خاكهای خون آلود جبهه باقی ماند تا اینكه پس از پنج سال هجران و انتظار در تیرماه 1369 به زادگاهش انتقال یافته و بر دوش امت شهید پرور مرودشت تشییع و در گلزار شهدای این شهر در كنار دیگر همسنگران و برادر به خون خفته اش ـ شهید كریم رشیدی ـ به خاك سپرده شد .

تبارمن سردار شهید مجید رشیدی کوچی به یاد شهید مجید رشیدی کوچی یکی قهرمان نام پاکش مجید ز اولاد بگتش ز عبدالرشید خصایل همه پوریای ولی به مردم شفیق پور شنبه علی توانی ندارم به وصف مجید که الکن زبانم ز وصف شهید ولی باید گفت حرف دلم ز وصفش کنم گرم این محفلم امام آمد و شاه رفت از میان بشد انقلابی عظیم در جهان چو آزاد گشتیم ز چنگال شاه نهادی بنا گشت که نامش سپاه مجید مرد ایمان و مرد وقار به فرمان رهبر شد پاسدار دو سالی گذشت جنگ آغاز شد و صدام با غرب هم آواز شد نمود حمله صدام دیوانه وار که از کشور ما برآرد دمار دوباره خروشید ایران زمین چه ایلی و شهری چه روستا نشین چو ایران سوی جبهه ها رو نمود تو گویی که دشمن از اول نبود مجید رشیدی نشانی به سر به بعثی نمود حمله شیر هژبر مجید ماند به جبهه طی هشت سال بکشت بارها دشمن اندر قتال مجید مرد تقوی و مرد سجود به دل آرزوی شهادت نمود قبول شهادت ز پروردگار بکرد نام پاکش مجید ماندگار کنون مرد جنگ شیر صحرا ودشت شد آرام به گلزار در مرودشت صد افسوس که ما را بضاعت نبود کنم وصف آن سان که این مرد بود سروده: نواز اله رشیدی – 10/2/91- تقدیم به خانواده پر ارج شهید وصیت نامه شهید مجید رشیدی موجود نمی باشد

0 ریال