0

شهید عسکر زمانی

عاشوراییان مدافع حرم

آخرین دیدار با داماد زاگرس / نجوا با شهید مدافع حرم بهمن ۱۳۹۴:۲۹ خانواده شهید عسکر زمانی برای آخرین بار با عزیزشان دیدار کردند و گل های نرگس را به داماد زاگرس هدیه دادند. به گزارش خبرنگار نورآنلاین پدر، مادر، برادران، خواهران و نامزد شهید مدافع حرم عسکر زمانی بر پیکر عزیزشان حاضر شدند تا برای آخرین بار با این داماد زاگرس خداحافظی کنند. . مادر در تابوت شهید زیارت عاشورا قرار داد و بر روی سینه فرزندش نیز دعای معراج گذاشت. خاطرات خود با فرزند شهیدش را با شعر ها و آواها زمزمه می کرد و وصیت ها و پیام های شهید را به جوانان حاضر گوشزد می کرد. پدر شهید نیز در حالی که بر سر و سینه می زد نجواهای جانسوزی داشت . عسکر زمانی شهید جوانی است که تنها یک ماه پیش رسما از سیده زهرا خواستگاری کرده بود سیده زهرا در این مراسم با لباس سفید حاضر شد و عاشقانه ترین وداع با شهید مدافع حرم را به نمایش گذاشت. وقتی که مادر شهید همراه با عروسش بر سر تابوت حاضر و با فرزندش نجوا می کرد، مادران نورآبادی به رسم و سنت خود برای این جوان شهید هل هله (کِل) کردند. مداحان و ذاکران نورآبادی از جمله اسماعیل بیرونی آواها و نواهای سنتی و با گویش های لری (سرو) را در رسای این شهید جوان سر داد. برخی از این نواها برای تمام قوم لر آشنا بود که می توان به سروده هایی چون ای وا ویلا که نه بستم حجلته، در دم آخر مادر بکن حلالم مادر، ای واویلا که عزیزم نومه اشاره کرد همچنین نوعروسشو بیارید رخت نو برتن کند یا ز مرگ تازه داماد خاک غم بر سر کند از دیگر سروده ها بود.

0