0

شهید حیدر ابراهیم‌خانی

عاشوراییان

شهید حیدر ابراهیم‌خانی متولد سال 1365 است که در تاریخ 14 فروردین در عملیات مستشاری در سوریه به دست تروریستهای تکفیری داعش به شهادت رسیده است .

0